Spijkenisse-Hoogvliet

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 12 april 2022 Algemene Ledenvergadering

Aanvang 20.00 uur in de zaal van de Felicitaskerk

(inloop vanaf 19.30 uur)

  1. Opening  Welkomstwoord
  2. Vaststellen verslag vorige ledenvergaderingd.d. 2 november 2021

           (degenen die daarbij aanwezig waren hebben dit ontvangen en hebben kunnen reageren.)

        3. Inhoudelijk verslag 2021 van de secretaris

        4. Financieel verslag 2021

  • Uitleg door de penningmeester
  • Bevinding van de Kascontrolecommissie
  • Begroting 2022

(bovenstaande verslagen in digitale vorm kunnen, indien gewenst, van tevoren worden opgevraagd bij het secretariaat.)

        5. Samenstelling kascontrolecommissie

        6. Samenstelling bestuur

        7. Rondvraag

        8. Sluiting van het officiĆ«le gedeelte

Pauze met een hapje en een drankje

       9. LEZING Na de jaarvergadering zal een lezing gegeven worden.