Spijkenisse-Hoogvliet

Dinsdag 14 maart 2023

ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Alleen voor leden

Aanvang 20.00 uur in de zaal van de Felicitaskerk (inloop vanaf 19.30 uur)

  1. Opening

Welkomstwoord

       2. Vaststellen verslag vorige ledenvergaderingd.d. 15 maart 2022

(degenen die daarbij aanwezig waren hebben dit ontvangen en hebben kunnen reageren.)

      3. Inhoudelijk verslag 2022 van de secretaris

      4. Financieel verslag 2022

  • Uitleg door de penningmeester
  • Bevinding van de Kascontrolecommissie
  • Begroting 2023

(bovenstaande verslagen in digitale vorm kunnen, indien gewenst, van tevoren worden opgevraagd bij het secretariaat.)

      5. Samenstelling kascontrolecommissie

      6. Samenstelling bestuur

      7. Rondvraag

      8. Sluiting van het officiële gedeelte

Pauze met een hapje en een drankje

     9. LEZING

Na de jaarvergadering zal de heer W.N. Grimme, oud-tuinbouwdocent,  een lezing geven over: 

 

BOLLEN EN KNOLLEN

Weten wij wel het verschil tussen bollen en knollen? Hoeveel soorten knollen zijn er eigenlijk? Hoe groeien bollen? Hoe gaat de vermeerdering? Kan ik de bollen rustig in de tuin laten staan en komen ze dan toch weer in bloei? Zijn alle bollen familie van elkaar of niet? 

Zo maar een aantal vragen waar een antwoord op wordt gegeven in deze lezing.

Verder zal  er utleg worden gegeven hoe wij met onze bollen kunnen omgaan vanaf het planten tot aan het afsterven van het gewas.

Wanneer worden de bloemen aangelegd? Weer zo’n vraag waarop een antwoord gegeven moet worden om goed met de bollen te kunnen omgaan. 
Bollen en knollen in de tuin kunnen die wel goed samen gaan met de vaste planten, de heesters en de bomen?

Wij zullen het te weten komen op deze avond.

Home

Jaaroverzicht