Spijkenisse-Hoogvliet

ALGEMENE  LEDENVERGADERING 

Dinsdag 3 maart

Aanvang 20.00 uur in de zaal van de Felicitaskerk  (inloop vanaf 19.30 uur)
 
 
1. Opening Welkomstwoord.
 
2. Vaststellen verslag vorige ledenvergadering d.d. 5 maart 2019       (degenen die daarbij aanwezig waren hebben dit ontvangen en hebben kunnen reageren.) 
 
3. Inhoudelijk verslag 2019 van de secretaris
 
4. Financiën
 
Financieel verslag 2019 - Uitleg door de penningmeester. - Bevinding van de Kascontrolecommissie.  (bovenstaande verslagen in digitale vorm kunnen, indien gewenst, van tevoren worden opgevraagd bij het secretariaat.) 
 
Begroting 2020
 
5. Samenstelling kascontrolecommissie 
 
6. Samenstelling bestuur
 
7. Rondvraag
 
8. Sluiting van het officiële gedeelte.
 
Pauze met een hapje en een drankje.
 
Na de LEDENVERGADERING  zal Madelon Oostwoud een lezing geven over De mens de stad en het eetbare.  Hierover vindt u op de volgende pagina meer informatie.  

Jaaroverzicht

Lezing Ledenvergadering

Lezing:

'De mens de stad en het eetbare' door Madelon Oostwoud
 
Madelon Oostwoud is stylist en ontwerper. Ze schreef verschillende hobbyboeken en tuiniert zelf al meer dan 20 jaar op 5 x 5 meter.

Zij is de auteur van het boek 'Een kleine eetbare tuin met vaste planten': moestuin en siertuin in één; hoe tover je een kleine stadstuin om in een eetbaar paradijs?

Zij vertelt over de geschiedenis van besloten tuinen, paradijstuinen en hoftuinen, en de relatie tussen mens, de stad en het eetbare.

Hoe werd onze afstand tot de verbouwde groenten en fruit steeds groter? Wat is de betekenis van het woord tuin, en wat is het verband tussen tuin en het ontstaan van steden? 

Er is intussen ook een ommekeer op gang gekomen, zoals wildplukken, moestuinieren en voedselbos. Madelon legt onverwachte en verrassende verbanden tussen kunstgeschiedenis, geschiedenis en dat wat wij eten: tuingeschiedenis om van te smullen.