Groentips & Groeninfo

Ziekten en plagen:

Probeer ziekten en plagen te voorkomen door wisselteelt in uw (groente) tuin toe te passen

en kies voor voldoende sterke, liefst inheemse, planten:

(krentenboompje, lijsterbes, Koninginnekruid, tongvaren, meidoorn kamperfoelie, hulst, sleutelbloem, dotterbloem en kattenstaart).

Lok natuurlijke vijanden (egel en vogels) van plaagdieren door schuilplekken te maken (steenstapels, takkenrillen of snoeihout).

 Mieren worden bijvoorbeeld afgeschrikt door goudsbloem of boerenwormkruid www.vivara.nl  

meer
20
May
Botanie
19
May
De schrik van de straat