Spijkenisse-Hoogvliet

Kandidaten gezocht:

Voor de nieuw op te richten ledenraad van de landelijke vereniging Groei & Bloei zijn wij, afdeling Spijkenisse-Hoogvliet, per januari 2020 op zoek naar

Kandidaten voor de landelijke Ledenraad van Groei & Bloei.

In 2020 start een nieuw orgaan binnen de vereniging:

de Ledenraad.

Deze bestaat uit maximaal 28 leden en vormt de verbinding tussen het landelijk bestuur en de leden.

De Ledenraad stelt de jaarstukken, de begroting en de langetermijnvisie van de vereniging vast. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur.

De kandidaat dient lid te zijn van Groei & Bloei en wordt benoemd voor een periode van 2 of 4 jaar. Ook partners van leden kunnen zich kandidaatstellen.

 

Wij zoeken kandidaten die op voordracht van onze afdeling namens het Rayon Zuid Holland Zuid plaats willen nemen in de Ledenraad en die op een positieve, kritische wijze gesprekspartner kunnen zijn voor het Landelijk Bestuur.

Wij zoeken kandidaten die:

  • bestuurlijke ervaring hebben;

  • over deskundigheid beschikken op het gebied van financieel beleid;

  • kennis hebben van communicatie, marketing en media;

  • affiniteit hebben met duurzaamheid en groenbeleid;

  • beschikken over voldoende tijd om zich te verdiepen in de gang van zaken van de vereniging.

  • met de Ledenraad willen vergaderen, minimaal 2 x per jaar in Zoetermeer;

  • de Rayonvergadering Zuid Holland Zuid willen bijwonen, 2x per jaar, op wisselende locaties.

N.B. De Ledenraad wordt ondersteund door een professioneel landelijk bureau.

 

Heeft u belangstelling, maar nog wel wat vragen? Neem contact op met een van onze bestuursleden.

U kunt uw cv en motivatie voor 15 februari 2020 sturen naar Frans Overes, secretaris van onze afdeling, via info@spijkenisse-hoogvliet.groei.nl.