Spijkenisse-Hoogvliet

NAMEN VAN PLANTEN deel 3

Dit is alweer het derde deel van mijn zoektocht naar de oorsprong van namen van planten uit mijn tuin.

Ook nu gaat het alleen over namen die iets vertellen over een persoon naar wie de plant genoemd is, of over een plaats op aarde waar de plant oorspronkelijk vandaan komt.

Elke tuinplant heeft zo zijn eigen geschiedenis. In deze serie probeer ik u daar wat meer over te vertellen, in de hoop dat u de planten in uw tuin met een andere blik gaat bekijken.

Corydalis solida ‘G.P Baker’ (Vingerhelmbloem, ook wel bekend als Vogeltje-op-dekruk of Voorjaarshelmbloem) en Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’ (botanische Tulp). George Percival Baker (1856-1951) werd geboren in Constantinopel (Istanbul) en bracht daar zijn jongere jaren door. Zijn vader had er in 1848 de tuin van de Britse ambassade ontworpen en aangelegd en was daarna in de handel in oosterse tapijten gegaan. Na een opleiding van 5 jaar op een privéschool in Engeland keerde George in 1871 terug naar Constantinopel en G.P. Baker, foto uit het ging werken in de familiezaak, waarvoor hij In Memoriam van de Alpine Club in 1874 weer naar Engeland verhuisde.

De zaak (G.P. & J. Baker) bestaat nog steeds en fabriceert onder meer tapijten, stoffen, meubelbekleding en behang in tal van dessins, waarvan veel met de natuur als onderwerp.

George had een passie voor bergbeklimmen en plantenjagen.

Hij was bijna 70 jaar lid van de Alpine Club, die hem na zijn dood eerde met een In Memoriam.

In 1911 gaf hij het serieuze bergbeklimmen op, maar bleef reizen maken naar bergstreken in Marokko, Corydalis solida ‘G.P. Baker’ Klein-Azië, de Kaukasus en verscheidene Europese landen. Hij bracht van deze reizen bijzondere planten mee om zijn tuin te verfraaien, maar ook ten behoeve van de tuinbouw in het algemeen. In 1933 ontving hij voor zijn verdiensten de Victoria Medal of Honour van de Royal Horticultural Society. Tulipa bakeri.

Deze door Baker in zijn Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’ tuin in Kent gekweekte tulp werd geschilderd voor het beroemde Curtis's Botanical Magazine Het beste wordt hij herinnerd door de tulp die zijn naam draagt.

De naam Tulipa bakeri is gegeven door Sir Daniel Hall, een autoriteit op het gebied van tulpen. Baker zou hem in de jaren ‘20 van de vorige eeuw gevonden hebben in de Lefka Ori (Witte Bergen) op Kreta. Maar de door hem als Tulipa bakeri gepresenteerde tulp heeft grijzig roodpaarse bloembladeren, terwijl die van de wilde tulpen in de Lefka Ori meer helderrose zijn.

Zijn tulp kan daarom best ook een ondersoort van de reeds lang in Engeland bekende Tulipa saxatilis zijn. Mijn rode Corydalis introduceerde hij rond 1935 in Engeland.

Het is nog steeds de meest populaire rode Vingerhelmbloem. Deutzia hybrida ‘Strawberry Fields’ (Bruidsbloem).

Deutzia is ontdekt door de Zweedse arts en botanicus Carl Peter Thunberg (1743-1828), waarschijnlijk in Japan. Hij gaf de heester deze naam ter ere van de Amsterdamse rechtsgeleerde, bankier en amateurbotanicus Johan (Jean) Deutz (1743-1784).

Deze was namelijk een van de financiers van de reizen die Thunberg in opdracht van de Oost-Indische Deutzia x hybrida Compagnie maakte naar de Kaapprovincie, ‘Strawberry Fields’ Java en Japan.

Tijdens die reizen verzamelde hij vele bijzondere planten voor rijke westerlingen en botanische tuinen.

Carl Peter Thunberg, geschilderd Thunbergia alata door Jacob Fredrik Ek De naam van de “plantenjager” Thunberg leeft ook voort in de ons welbekende klimplant Suzanne-met-de-mooie-ogen (Thunbergia alata), afkomstig uit Zuid-Afrika.

Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’ (Ooievaarsbek). Deze wintergroene en bodembedekkende tuingeranium heeft de naam cantabrigiense te danken aan de stad Cambridge in Engeland. Hier bevindt zich al sinds 1762 een beroemde botanische tuin, de Cambridge University Botanic Garden.

Mogelijk is deze kruising tussen Geranium macrorrhizum Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’ (Rotsooievaarsbek) en Geranium dalmaticum (Dalmatische Ooievaarsbek) hier in de botanische tuin ontstaan.

Het lijkt me geen toeval dat Biokovo als cultivarnaam is gekozen. Het is de naam van de hoogste berg van Dalmatië, de zuidwestelijke kuststreek van Kroatië.

De Biokovo is 1762 meter hoog en ligt in een beschermd natuurpark van 196 vierkante kilometer. de Biokovo in Kroatië Buddleja davidii ‘Black Knight (Vlinderstruik). Carolus Linnaeus was degene die het plantengeslacht Buddleja vernoemde naar een van zijn voorgangers, de plantkundige Adam Buddle. Deze was geboren in 1662 nabij Peterborough (Engeland), studeerde theologie in Cambridge en werd anglicaans geestelijke.

Hij bouwde een reputatie op als autoriteit op het gebied van mossen. Bovendien stelde hij een nieuwe Engelse Flora samen. Dit werk was gereed in 1708, maar werd nooit gepubliceerd. Het originele manuscript bevindt zich in het Natural History Museum in Londen. Adam Buddle overleed in 1715.

Armand David De soortnaam ‘davidii’ van mijn vlinderstruik is afkomstig van een andere geestelijke, namelijk de Franse missiepater Jean Pièrre Armand David (1826 –1900). Hij groeide op in een tijd dat een carrière als geestelijke goed samenging met het beoefenen van natuurwetenschappen.

In 1862 werd hij als missionaris uitgezonden naar China, maar met een dubbele opdracht. Een aantal Buddleja davidii ‘Black Knight’ vooraanstaande wetenschappers had namelijk het verzoek gedaan om hem tevens natuurwetenschappelijk materiaal te laten verzamelen voor het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs. Tussen 1866 en 1874 maakte père David drie grote reizen door China. Hij was de eerste Europeaan die melding maakte van de Vlinderstruik.

In 1869 zag hij bovendien als eerste westerling de Zakdoekjesboom in de Chinese provincie Sechuan. Hij stuurde hiervan gedroogd herbariummateriaal naar Frankrijk.

De Engelsman Augustine Henry die de boom in 1871 ook zag, noemde de boom Davidia, ter ere van zijn ontdekker. Davidia involucrata

Tevens was David de ontdekker van onder meer de Reuzenpanda en het Paterdavidshert.

De laatste was ten tijde van zijn ontdekking (1865) in het wild al uitgeroeid en leefde nog slechts in een keizerlijk wildpark bij Peking. Dankzij planmatige fokkerij in dierentuinen en wildparken is uitsterven van dit hert voorkomen en kon het in China geherintroduceerd worden.

Viola x wittrockiana (Tuinviooltje). Veit Brecher Wittrock (1839 – 1914), een Zweedse plantkundige die onder meer professor was op de universiteiten van Uppsala en Stockholm, is bekend geworden door zijn bijdrage aan de kennis over algen en door zijn onderzoek aan het plantengeslacht Viola (Viooltje). Voor dat laatste werd hij geëerd door een gekweekt viooltje naar hem te noemen. Veit Brecher Wittrock, geportretteerd door Jean Haagen Viola x wittrockiana

Frans 

wordt vervolgd

Gebruikte bronnen:

· Google-zoekmachine  · Wikipedia  · Pixabay  · Guy de Kinder: ABC van het Plantenlatijn. Betekenis van botanische namen.  · Redactie: Robin Hanbury-Tenison: De grote ontdekkingsreizigers. · Anne S. Troelstra: Tijgers op de Ararat. Natuurhistorische reisverhalen 1700 – 1950. · Alex Pankhurst: Planten van naam. · Nederlandse Tuinenstichting: Tuinjournaal, maart 2021.

Home