Spijkenisse-Hoogvliet

Afspraken en regels

Jaarlijks wordt door de WERKGROEP een selectie gemaakt uit allerlei mogelijkheden om een goed jaarprogramma samen te stellen.

Met veel zorg en aandacht wordt er geprobeerd weer nieuwe en uitdagende items te vinden.

Mocht er voor u iets bijzitten, schrijft u zich dan in.

Heeft u leuke ideeën voor de club, laat het ons dan ook weten. 

Moet u voor een activiteit betalen, dan krijgt u een informatiebrief per mail met het rekeningnummer.

Kleine bedragen betaald u contant voor start/vertrek.

 

REGELS c.q. RICHTLIJNEN van onze vereniging

Regels bij het aanmelden voor activiteiten

Als u zich aanmeldt voor een activiteit, verplicht u zich tot betalen daarvoor binnen de gestelde termijn.

De leden hebben tot 10 dagen na het verschijnen van ons Nieuwsblad voorkeur bij het aanmelden voor alle activiteiten.

Na die tien dagen mogen ook niet-leden en leden van andere afdelingen zich inschrijven.

Leden van andere afdelingen kunnen na die 10 dagen meedoen voor de ledenprijs, wel vragen naar hun lidmaatschapsnummer. Deze prijs is exclusief eventuele bijdragen (bijvoorbeeld voor lunch of diner) van onze club zelf.

Niet-leden betalen bij alle activiteiten 25% meer dan de leden, zij betalen bovendien de eventuele bijdragen (bijvoorbeeld voor lunch of diner) van onze club.

Familieleden, die op hetzelfde adres wonen, betalen ook de ledenprijs.

Vrienden en vriendinnen, die niet op hetzelfde adres wonen, betalen de prijs voor niet-leden.

 

Regels bij het afmelden van activiteiten / restitutieregels /

Aansprakelijkheid 

Alle activiteiten en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Bij het afzeggen van deelname aan een activiteit/workshop krijgt men geen geld retour. Er kan iemand anders in de plaats deelnemen of het te gebruiken materiaal kan afgehaald worden.

Voor excursies gelden de volgende restitutieregels: uiterlijk 1 week voor vertrek geldt een teruggave van 50%; daarna is restitutie niet meer mogelijk. Aangeraden wordt om een annuleringsverzekering af te sluiten bij meerdaagse reizen. Bij ziektes en andere heel goede redenen kan van deze regel worden afgeweken in overleg met het DB.

Groei & Bloei kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel opgelopen tijdens deelname aan één van de georganiseerde activiteiten.

Bij twijfel beslist het dagelijks beslist het dagelijks bestuur.