Spijkenisse-Hoogvliet

31e jaargang nummer 2 april 2024

VOORWOORD

Beste leden,

Na 9 jaar is er eindelijk weer een voorzitter van onze mooie afdeling van Groei & Bloei! Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze afdeling op 12 maart stemden de aanwezige leden in met de benoeming van mij als jullie voorzitter.

Ik vind het een hele eer dat jullie mij deze rol toevertrouwen. Ik ga mijn uiterste best doen om de rol zo goed mogelijk te vervullen.

Gelukkig hebben mijn medebestuursleden laten weten mij te zullen helpen waar nodig en daar bij ik heel blij mee. Ik wil via deze weg dan ook graag gebruik maken van de gelegenheid om het bestuur te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Zij hebben de rol van voorzitter al die tijd naast hun eigen rol vervuld. En dat hebben ze heel goed gedaan en daar verdienen ze de waardering dan ook voor! Ik kijk uit naar een fijne samenwerking zodat we nog jaren met elkaar kunnen genieten van onze afdeling.

Nu mag ik aan de slag!

De komende tijd zal u dan ook meer van mij zien. Eén van de grote uitdagingen waar we tegenaan lopen is dat de afgelopen jaren de afdeling behoorlijk is uitgebreid.

Inmiddels is het niet alleen maar Spijkenisse en Hoogvliet, maar is heel Zuid-Holland-zuidwest, op Goeree-Overflakkee na, onderdeel van onze club.

Ik wil kijken hoe we zorgen dat iedereen – als diegene dat wil – toegang heeft tot onze activiteiten. Ik wil meer naamsbekendheid realiseren door regelmatig contact te zoeken met de media en hopelijk daarmee ook nieuwe (jonge) leden aan te trekken.

Tijdens de ALV hebben we een enquête uitgedeeld om bij u als lid op te halen waar uw behoeften liggen voor onze afdeling. Deze enquête hebben we ook digitaal uitgezet om meer mensen te bereiken. We horen graag wat u belangrijk vindt en wat de redenen zijn waarom u juist wel of niet aan activiteiten deelneemt of wat er beter of anders kan! Genoeg over mij en mijn plannen.

Er zijn weer een hoop leuke activiteiten geweest de afgelopen periode en er zijn weer nieuwe activiteiten georganiseerd voor de komende maanden, waarvan we hopen dat u erbij aanwezig bent.

In deze uitgave van ons verenigingsblad ‘De Vier Jaargetijden’ leest u meer over wat er te doen is.

Zo is op 6 april de voorjaarsplantenruilbeurs (zie pag. 16), hebben we op 17 april de lezing ‘De klimaatbestendige tuin’ (zie pag.16), gaan we op 31 mei met elkaar naar Appeltern (zie pag.18) en is er een opentuinendag op 15 juni.

Ook zijn er een enkele bloemschikavonden in deze periode die u niet wilt missen. Ik hoop u tijdens één of meerdere activiteiten te mogen treffen!

Groeten van de nieuwe voorzitter,

Jolanda 

Home

http://spijkenisse-hoogvliet.groei.nl