Spijkenisse-Hoogvliet

Van de bestuurstafel

Op zaterdag 9 november kwamen ruim 130 mensen naar het prachtige Mariënhof in Amersfoort voor de allerlaatste Algemene Landelijke Ledenvergadering.

Er waren 57 afdelingen vertegenwoordigd, waaronder ook onze afdeling door Frans en Wil. Naast de onderwerpen die standaard op de agenda van een novembervergadering staan, was het meest ingrijpend vanzelfsprekend de besluitvorming over de nieuwe structuur.

In juni was natuurlijk al het principe-besluit genomen om op deze weg verder te gaan, dus de uitkomst van de stemming was geen verrassing.

Maar het is nu officieel een feit: er wordt (onder normale omstandigheden) geen Algemene Vergadering meer bijeen geroepen, de besluitvorming ligt nu bij de nog te vormen Ledenraad. De Ledenraad komt in de plaats van de Algemene Vergadering en zal uit maximaal 28 leden (2 per rayon) bestaan.

De Ledenraad vormt de verbinding tussen het landelijk bestuur en de leden. Onze afdeling mag kandidaten voordragen op de Rayonvergadering van Zuid Holland Zuid op 6 april 2020. Bekijk de vacature voor informatie over de taken van de Ledenraad en voor een beschrijving van hetgeen wordt verwacht van kandidaat-leden.

We hopen op veel reacties uit onze afdeling. Ook gezinsleden op hetzelfde adres mogen zich kandidaat stellen.

Zie ook de advertentie op de volgende pagina.